​VELKOMMEN TIL VILLINGEBÆK VANDVÆRKS (ny) HJEMMESIDE!


​AKTUELT:

 

30. november 2021:   VINTERFORANSTALTNINGER

Der er frostvejr i vente!

Har du husket at frostsikre dit hus ?  Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.
 
 
Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 

Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd.

 

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

 

Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.

 

​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.) her på hjemmesiden under menu punkt "Vandværket".

9. september 2021: Takstblad 2021 tilføjet nyt gebyr for 12,5 tons målerbrøndsdæksel, se her.

8. september 2021: Der er nye spørgsmål og svar om "Dækslet på målerbrønden" under faneblad "Praktiske Oplysninger" > Dokumenter.

26. juni 2021: Der er nye spørgsmål og svar om "Dækslet på målerbrønden" under faneblad "Praktiske Oplysninger" > Dokumenter.

31. maj 2021: Referat af den ordinære Generalforsamling 2021 og godkendte årsrapport samt budgetter, investeringsplaner og Regnskab resumé 2020 findes nu her på hjemmesiden under faneblad "Vandværket" hhv > Generalforsamling og > Årsregnskab og Budget.

 

7.- april 2021: Fejl på Takstblad 2019 og 2020.

Der er beklageligvis opstået en uoverensstemmelse mellem momslovgivningen og vores takstblad siden 2019.

Det gælder de 2 gebyrer: ”Gebyr for oplysning til ejendomsmægler og lignende” og ”Opkrævningsgebyr hvis ikke tilmeldt til Betalingsservice”.

Disse gebyrer har i takstbladet været angivet som ”Momsfri”. Men vores eksternt leveret fakturerings system har rettelig opkrævet korrekt, dvs. der er tillagt moms.

Det første gebyr bliver kun brugt ganske lidt, mens det sidste gælder for mange forbrugere.

Vi har nu rettet takstbladet for 2021 på den måde, at taksten for ”ikke tilmeldt betalingsservice” er sat ned til 40 kr. + moms – altså 50 kr. i alt, således at ingen bliver ramt af ændringen i 2021.

Skulle du føle dig uretfærdigt behandlet for en pålagt moms i 2019 og 2020 – det handler om 12,50 kr. pr. år – vil vandværket naturligvis kompensere dette. For at håndtere dette administrativt billigst, beder vi om at kunne returnere pengene via Mobilepaye – send en SMS til formanden på 4011 4086.

Det rettede takstblad for 2021 kan du se under faneblad "Vandværket" > "Takstblad".

 

2. marts 2021: Årsopgørelse 2020/2021

I anledning af udsendelse af årsopgørelsen 1. marts 2021 vedlægges hermed vores Takstblad 2021 her og prisen på vand 2021 her. Forbrugere som ikke er tilmeldt betalingsservice (BS) opfordres hermed til at følge vejledningen på den fremsendte faktura.

Vi gør opmærksom på at beløbet til Vandværket skal betales på én gang senest 1/4-2021, mens beløbet til Gribvand for afløb til kloak opkræves separat af Gribvand i to rater.

Med venlig hilsen

Villingebæk Vandværk

 

11/2-2021:

Det vedvarende frostvejr giver anledning til at gentage vores anbefalinger om vinterforanstaltninger fra 17. november 2020, se nedenfor.

17. november 2020:   VINTERFORANSTALTNINGER

Der er frostvejr i vente!

Har du husket at frostsikre dit hus ?  Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.
 
 
Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 

Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd.

 

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

 

Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.

 

​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.) her på hjemmesiden under menu punkt "Vandværket".

 

 

 

28. februar 2020:  Information til nye ejere i vores forsyningsområde, se her.

20. februar 2020: Ny udgave af Regulativet.

Til alle andelshavere.

På grund af "opdatering jf. ny lovgivning samt specificering af grænseflader" har vi udarbejdet en helt ny udgave af vores Regulativ, som er fremsendt vedlagt en e-mail til alle andelshavere med en fungerende e-mail adresse.

Så hvis du ikke har modtaget en sådan mail, er det fordi vi ikke har din korrekte e-mail adresse. Vi beder dig derfor om at tilmelde dig her på hjemmesiden under fanebladet "Selvbetjening". Det vil lette den fremtidige kommunikation. På forhånd tak.

Regulativet er godkendt af Gribskov Kommune uden klager efter 4 ugers klagemulighed og træder i kraft pr. 1. juni 2020.

Regulativet vil blive lagt på vores hjemmeside og kan ses under faneblad "Vandværket" > Regulativ eller her.

Venlig hilsen

Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)

12. januar 2020:     Svar på ofte stillede spørgsmål om læk og brud: 
se fanen "Praktiske oplysninger" > Dokumenter.
 

23. august 2019:

Orientering fra Forretningsudvalget om CTA og grundvands ressourcer.

Vi har nu fået testet vores 3 boringer for CTA (Chlorothalonil-amidsulfonsyre). Prøverne viser at CTA ikke kan spores i vores vand.

 
 

31. juli 2019:

Orientering fra Forretningsudvalget om CTA og grundvands ressourcer.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre herefter kaldet CTA.

Alle vandværker skal teste for dette pesticid senest d. 1. november 2019. Villingebæk Vandværk har ikke foretaget denne test endnu.

Det er der 2 årsager til:

1)      Der er endnu ikke noget dansk laboratorium der er certificeret til at foretage denne test.

2)      CTA er et nedbrydningsprodukt af Chlorothalonid der har været anvendt som svampemiddel ved dyrkning på friland af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs, og jordbær samt agurker og prydplanter i drivhus. Vores vandboringer ligger i fredede og uopdyrkede arealer så det er meget lidt sandsynligt at vi finder CTA i vandprøver.

I øvrigt kan interesserede finde resultatet af alle vandprøver på denne hjemmeside:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83298

I pressen skrives der om grundvands mangel på grund af tørke.

Villingebæk Vandværk er begunstiget af tidligere tiders dygtige vandværks folk der har placeret vores boringer (vi har 3) i grundvands lag hvor der er masser af vand. Vi holder løbende øje med, at dette fortsætter. Metoden er at se på hvor dyb en ”tragt” vi laver når vi starter med at pumpe 37 m3 vand op pr. time. Denne ”tragt” er og har været konstant i mange år.

 
  • Ang. Vinterforanstaltninger:

   Vejledningen i opslaget fra 17/11 viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

   Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

    
   17. november, 2015:

   Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

  • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
  • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
  • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.
  •  
   
  • 8. november, 2016

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
kontor@villingevand.dk (kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Tilmelding til BS (Betalingsservice hos Nets):

Tilmeld dig hos din egen bank med PBS nr. 06244289, Debitor grp. 00001 og

Kunde nr. = Forbruger nr., som du får hos kasseren (se ovenfor).