Ledningsbrud


Den forgangne frost- og tøperiode har desværre afstedkommet en del brud på vandledningen mellem målerbrønd og ejendom. Dette beror oftest på, at vandrøret efter målerbrønden, er en ældre jernledning, der er gennemtæret.

Det giver forretningsudvalget anledning til at indskærpe, at vandværket, jævnfør Danske Vandværksers gældende regulativ, kræver en total udskiftning af vandrøret fra målerbrønd til ejendom i tilfæde af brud.

Nogle forsikringsselskaber forsøger, at dække skaden med en lapning, med det resultat, at røret blot springer ved siden af det oprindelige brud. Kravet gælder uanset om der er en "skjult rørskadeforsikring" eller ej.