Eftergivelse af vandspild


Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig.
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kræver, at bruddet er dokumenteret og skaden er udbedret af en VVS-installatør.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).

Forbrugeren udfylder i samarbejde med VVS-installatøren punkt 1-3 i "Skema til ansøgning om eftergivelse af vandspild". Vandværket vil herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skabelonens punkt 4  som dokumentation/regnskabsbilag til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt, er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives.

Hvis der eftergives er det et krav, at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.

Du kan hente Skema til ansøgning om eftergivelse af vandspild her.

Hvis ejendommen er kloakeret, kan der søges om refusion af vandafledningsafgift ved henvendelse til Gribskov Spildevandforsyning.