Generelt


Vandets hårdhedsgrad, udtrykt i odH, er indholdet af calcium og magnesium. Vandets hårdhed har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskine.

Måles efter flg. skala:
0   -     4odH    meget blødt
4   -     8odH    blødt
8   -   12odH    middelhårdt
12 -   18odH    temmelig hårdt
18 -   30odH    hårdt
over 30odH       meget hårdt

Villingebæk Vandværk's vand er ca. 12odH = middelhårdt

Om vandkontrol

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD

Kvalitetskontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, samt af drikkevandet på værket og hos forbrugerne.

Drikkevandskvalitetskrav kan ses i BEK. nr. 292 af 26-03-2014. Bekendtgørelse.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Der udføres fire kontroltyper: Drikkevandskontrol, Rentvandskontrol, Råvandskontrol og Pesticidkontrol.

Vandkvalitet

Der hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandskontrol

Udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandskontrol 

Udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandkontrol

Udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidkontrol

Udføres som ved råvandsanalyser.