Bestyrelse


Bestyrelsen består i henhold til Vedtægterne § 9 af op til otte personer, hvoraf de seks udpeges af seks tilsvarende grundejerforeninger i forsyningsområdet og én vælges direkte af generalforsamlingen som repræsentant for forbrugerne uden for de seks grundejerforeninger. Generalforsamlingen kan derudover vælge en andelshaver hvis indsigt, viden mm. gør det ønskeligt, at pågældende indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 30. april 2023 konstitueret sig i henhold til Forretningsordenen og udgøres for tiden af nedenfor nævnte personer med et forretningsudvalg (FU) bestående af Torben F. Sørensen, Jørgen Berthelsen og Henning Holm.

Fra den 1. august 2023 er Lisbeth Vilborg indtrådt i forretningsudvalget og Jørgen Berthelsen udstræder den 31. december 2023:

Formand/FU
Torben F. Sørensen
Mobil: +45 40 11 40 86
E-mail: formand@villingevand.dk
Valgt på Generalforsamlingen

Næstformand/FU
Henning Holm
Valgt på Generalforsamlingen

Bestyrelsesmedlem/FU
Lisbeth Vilborg
Repræsentant for Grundejerforeningen Fuglevangen

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Brøndum
Repræsentant for Dronningmølle Grundejerforening

Bestyrelsesmedlem
Christian Laursen
Repræsentant for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III

Bestyrelsesmedlem
Steen Saabye
Repræsentant for Dronningmøllepark Grundejerforening

Bestyrelsesmedlem
Varetages af Torben F. Sørensen
Repræsentant for Grundejerforeningen Villingebæk Hage

Bestyrelsesmedlem
Per Gjelten
Repræsentant for Grundejerforeningen Møllemark