Vandanalyse af vandet fra Vilingebæk Vandværk

Villingebæk Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Her er et link til GEUS/Jupiter med de senest foretagne vandanalyser: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83298

Hårdheden i Villingebæk Vandværk's vand er ca. 12 dH.

Måling af PFAS mm.

 

Prøve ID:

Dato og Tid:

Måling:

Målt Værdi:

Måle Grænseværdi:

 

1967787

2021-12-02 11:36:00

Sum af PFAS, 12 stoffer

< 0.001 µg/l

0.01 µg/l

 

1790181

2020-12-02 10:45:00

Sum af PFAS, 12 stoffer

< 0.001 µg/l

0.01 µg/l

 

1447914

2018-12-06 14:05:00

Sum af PFAS, 12 stoffer

< 0.01 µg/l

0.01 µg/l

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 


kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 30. august 2022 indført telefontid torsdage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Tilmelding til BS (Betalingsservice hos Nets):

Tilmeld dig hos din egen bank med PBS nr. 06244289, Debitor grp. 00001 og

Kunde nr. = Forbruger nr., som du får hos kasseren (se ovenfor).