Ejerskifte


Ved ejerskifte må ejeren selv sammen med evt. ejendomsmægler og advokat sørge for at udføre ejerskifte afregning. Det er herunder vigtigt at ejeren sørger for at meddele ejerskiftet til Vandværket og den nye ejers navn, helårs adresse, mobil nr. og e-mail adresse. 

Se i øvrigt gældende Takstblad her på hjemmesiden under faneblad "Vandværket".

Priser på vand:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

Vejledning til vinterlukning for Kamstrup måler i målerbrønd

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift

Ansøgning om refusion af vandafledningsafgift hos Gribskov Forsyning