Bestyrelsen består i.h.t. Vedtægterne § 9 af op til otte personer, hvoraf de seks udpeges af seks tilsvarende grundejerforeninger i forsyningsområdet og én vælges direkte af generalforsamlingen som repræsentant for forbrugerne uden for de seks grundejerforeninger. Generalforsamlingen kan derudover vælge en andelshaver hvis indsigt, viden mm. gør det ønskeligt, at pågældende indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 5. maj 2019 konstitueret sig i henhold til Forretningsordenen og udgøres for tiden af nedenfor nævnte personer med et Forretningsudvalg (FU) bestående af Torben F. Sørensen, Kris Kristensen og Jørgen Berthelsen:

 


Torben F. Sørensen Formand/FU Generalforsamlingsvalgt
Kjell Nilsson Grundejerforeningen Fuglevangen
Kris Kristensen             FU Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III
Christian Albertsen Dronningmølle Grundejerforening
varetages af Torben Sørensen Dronningmøllepark Grundejerforening
Jørgen Berthelsen FU Grundejerforeningen Villingebæk Hage
Per Gjelten Grundejerforeningen Møllemarken

 


 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
kontor@villingevand.dk (kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Tilmelding til BS (Betalingsservice hos Nets):

Tilmeld dig hos din egen bank med PBS nr. 06244289, Debitor grp. 00001 og

Kunde nr. = Forbruger nr., som du får hos kasseren (se ovenfor).