Bestyrelsen består i.h.t. Vedtægterne § 9 af op til otte personer, hvoraf de seks udpeges af seks tilsvarende grundejerforeninger i forsyningsområdet og én vælges direkte af generalforsamlingen som repræsentant for forbrugerne uden for de seks grundejerforeninger. Generalforsamlingen kan derudover vælge en andelshaver hvis indsigt, viden mm. gør det ønskeligt, at pågældende indtræder i bestyrelsen.


Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 30. april 2023 konstitueret sig i henhold til Forretningsordenen og udgøres for tiden af nedenfor nævnte personer med et Forretningsudvalg (FU) bestående af Torben F. Sørensen, Jærgen Berthelsen og Henning Holm.

Fra den 1. august 2023 er Lisbeth Vilborg indtrådt i forretningsudvalget og Jørgen Berthelsen udstræder den 31. december 2023: 

Henning Holm, FU Generalforsamlingsvalgt
Torben F. Sørensen, Formand/FU Generalforsamlingsvalgt
Lisbeth Vilborg, FU Grundejerforeningen Fuglevangen
Vakant Grundejerforeningen
Dronningmølle Strandpark I-III
Birgitte Brøndum Dronningmølle Grundejerforening
Steen Saabye Dronningmøllepark Grundejerforening
Josephine Stahl Grundejerforeningen Villingebæk Hage
Per Gjelten Grundejerforeningen Møllemarken