Årsregnskaber og budgetter for Villingebæk Vandværk.

 

Årsrapport 2019 underskrevet digitalt + dirigent: her  ; Beslutningsreferat  + Regnskabserklæring + Revisionsprotokollat: her  ;  Oversigten 2020 med Årsregnskab 2019,  Budget 2020 og 2021 samt Investeringer og Likviditet: her

 
Det godkendte Årsregnskab 2018,  Resume 2018Oversigt 2018 med budget/investeringer/likviditet 2020, Revisionsprotokollat 2018, Ledelseserklæring 2018.
 
Det godkendte Årsregnskab 2017 ses her, og godkendte Oversigt med Budget 2019 og Investeringer ses her.
Revisionsprotokollat og Ledelseserklæring 2017 ses her.
 
Det godkendte Årsregnskab 2016 ses herBudget 2018 ses her og Investeringer her. 
 
Det godkendte Årsregnskab 2015 ses her og Budget 2017 ses her.
 
Revisionsprotokollat 2015 og Ledelsens regnskabserklæring 2015.


Det godkendte Årsregnskab 2014 ses her og Budget 2016 ses her.

Årsregnskab 2013 


Årsregnskab 2012 


Årsregnskab 2011 

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
kontor@villingevand.dk (kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Tilmelding til BS (Betalingsservice hos Nets):

Tilmeld dig hos din egen bank med PBS nr. 06244289, Debitor grp. 00001 og

Kunde nr. = Forbruger nr., som du får hos kasseren (se ovenfor).