Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger. 


Referat med  bestyrelsens beretning fra generalforsamling i 2019 (for kalenderåret 2018; resume af årsregnskab se under regnskab)

Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2018 (vedr. kalenderåret 2017)

Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2017 (vedr. kalenderåret 2016)

Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2016 (vedr. kalenderåret 2015)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 4. oktober 2015, se her.

Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2015  (vedr. kalenderåret 2014)

Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2014  (vedr. kalenderåret 2013)

Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2013  (vedr. kalenderåret 2012)

Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2012  (vedr. kalenderåret 2011)
Referat med Årsberetning fra generalforsamling i 2016 (vedr. kalenderåret 2015)

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
kontor@villingevand.dk (kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK